İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı olarak boşanma süreci, çekişmeli boşanma davalarına göre farklı süreçlerte ilerler. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayan taraf ve davayı açan kişiye davacı, kendisine dava açılan kişiye de davalı denir. Eğer her iki tarafta  anlaşmalı boşanma konusunda ve taleplerin içeriğinde anlaşmış iseler  anlaşmalı boşanma davası açılır.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların  1 yılı aşkın süredir evliliklerinin devam etmesi gereklidir. Eğer taraflar evliliklerinin 1 yılı dolmadan çekişmeli boşanma davası açmış iseler , dava devam ederken  tarafların evliliklerinin 1 yılı dolması  çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya dönüşmesini sağlamaz davayla değiştiremezler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

1 yıldan önce çekişmeli dava açmış kişilerin evliliklerinin 1 yılı aşması durumunda davaları çekişmeli dava olarak devam eder. Kişilerin evlilikleri 1 yıl süreyi doldurduktan sonra ayrı bir anlaşmalı boşanma davası açmaları gerekmektedir. Taraflar ancak bu şekilde anlaşmalı boşanabileceklerdir. Taraflar evliliklerinin  1 yılı dolması sonrasında  anlaşmalı şekilde boşanabileceklerdir.

Gerekli süre sağlandıktan sonra anlaşmalı boşanma davası açan çiftler, hiçbir sebep göstermesine gerek kalmadan anlaşmalı olarak boşanırlar. Anlaşmalı boşanma davalarında çekişmeli boşanma davalarına göre tarafların maruz kaldığı stres ve baskı daha azdır.. Hâkim taraflar anlaşmış ise ve anlaşmalı boşanma protokolü usulüne uygun ise tarafların boşanmalarına karar verecektir.. Fakat tarafların menfaatlerine bağlı olarak hâkim değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler kişilerin müşterek çocukları var ise, çocuğun velayetiyle ilgili ya da nafaka ve tazminat gibi durumlardır. Anlaşmalı boşanma davalarında hâkimin tarafların  boşanmalarına karar verme zorunluluğu vardır. Çocuk velayeti, nafaka ve tazminat gibi durumlar için de tarafların anlaşması oldukça önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Ev Eşyaları

Anlaşmalı boşanma protokoünde ev eşyalarının nasıl paylaşılacağı  net bir şekilde kararlaştırılmalıdır.  Anlaşmalı boşanma protokolünde paylaşılan ev eşyalarının tek tek yazılması gerekmekmektedir. Protokolde ev eşyalarının paylaşıldığının belirtilmesi yeterlidir. Eğer tek bir eşya için bile taraflar arasında anlaşmazlık olur ise anlaşmalı boşanma kararı verilmeyecektir ve dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka

Nafaka, boşanma sonrasında  eşin ve müşterek çocuğun geçimlerini sağlayabilmesi için düzenlenmiş bir kurumdur. . Anlaşmalı boşanma davalarında  taraflar birbirinden nafaka taleplerde bulunabilirler. Tarafların bu konuda anlaşmış olmaları yeterlidir.. Mahkeme tarafların taleplerine ve miktarına hukuka uygun olduğu sürece saygı göstermek zorundadır ve taleplerin az ve fazla olması konusunda bir müdahalede bulunmaz. Fakat bu durumda da tarafların  anlaşması oldukça önemlidir. Burada kişilerin iradeleri esas alınmıştır. Eğer taraflar birbirlerinden bir şey talep etmiyorlar ise bunun da protokolde belirtilmesi gerekir. Taraflar birbirinden maddi ve manevi tazminat talepleri miktar ve ödeme tarihi olarak protokolde somutlaştırılmalıdır. . Yoksulluk nafakası için düzenlemelerde kadın- erkek ayrımı yapılmamaktadır. Hangi eşin nafaka talebinde bulunduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Sadece nafaka talebinde bulunan kişinin yoksulluğa düşecek durumda olması halinde yoksulluk nafakası ödenmesi söz konusudur. Taraflar nafaka taleplerini dava sürecince kesinleştirmek zorundadır. Boşanma kararı verildikten sonra ve taraflar boşandıktan sonra, yoksulluk nafakası tekrar bir dava açılarak nafakanın artırılmasını talep edebilmesi söz konusu değildir. Ancak çocuklar için hükmedilen iştirak nafakası değişen koşullara göre artırılması veya azaltılması talep edilebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat

Çekişmeli boşanma davalarında dava öncesinde meydana gelen  olaylar nedeniyle   taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir.  Boşanma sırasında kişilerden biri manevi çöküntü yaşadığında karşı taraftan manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Eğer eşlerden biri boşanma durumunda ekonomik açılan sarsılacak ve menfaatleri zarar görecek ise kişi karşı taraftan maddi tazminat talebinde bulunabilir. Kişiler anlaşmalı olarak birbirlerinden tazminat talep edebilir. Ancak anlaşmalı boşanma davaların evlilik içinde yaşanan sorunlar tartışılmadan sadece tarafların anlaşmasına dayalı olarak maddi ve manevi tazminata hükmedilecektir. Fakat netice hakimin kararına bağlıdır. İstismarı önlemek adına bu konularda hakim kararı çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Velayet

Çocukların velayeti hususunda da tarafların anlaşması gerekir. Taraflar anlaşmış olsa dahi hakim çocuğun menfaati adına anlaşmalı boşanma protokolüne müdahale edebilir.

Örneğin, çocuk 6 ayı henüz geçmemiş ve anne sütü ihtiyacı bulunuyorsa, kişiler çocuğun babada kalmasına karar vermiş olsa dahi çocuğun velayeti anneye verilir. Eğer taraflar hakimin değişikliklerini kabul etmezse dava anlaşmalı boşanma davası olarak görülmez ve dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Örneğin, mahkeme çocuğun annede kalmasına karar vermişse baba çocuğu her hafta sonu göremez. Çocuğun anne ile de hafta sonu görüşmesi ve vakit geçirmesi gerektiği düşünülerek bu süre 2 hafta da birdir. Çocuğun görüş süreleri mahkeme tarafından belirlenecektir.  Protokolde belirtilen çocuğun velayeti konusunda anlaşma sağlanmış ise  görüşme şekli, görüşme yeri ve görüşme zamanı da protokolde belirtilmelidir. Bu detaylar protokolde belirlenmemiş ise mahkeme görüşme günlerini kendi taktiri ile belirleyecektir.

Dava diilekçesiyle birlikte anlaşmalı boşanma protokolününde hazırlaması gerekmektedir. Taraflar hazırlayacakları protokolde  tüm konulara değinmeleri gerekir ve altında iki tarafın da imzanın bulunması gerekir. Bu protokol tarafların anlaşmalı boşanma konusunda  kişilerin uzlaştığını gösterir. Hazırlanan protokol açıklayıcı olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde uzlaşılan konuların net ve anlaşılır olması gerekir. Ortak velayet, 25 Mart 2016 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak kabul edilmiştir. Ortak velayet kavramı için çocuk hangi tarafta kalıyorsa, diğer ebeveyn ile ilişkisinin kesilmemesi gerekir. Ortak velayete sahip ebeveynlerin çocuğun giderlerine, ekonomik durumlarına bağlı ortak katkı sağlamaları gerekir.

Eğer çocuk fiilen bir kişinin yanında kalıyorsa, diğer kişinin ekonomik durumuna bağlı olarak iştirak nafakası vermesi mümkündür. İştirak nafakasını kişiler kendi aralarında anlaşarak belirleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanmalarda Ziynet Eşyası

Ziynet eşyası söz nişan ve düğünde takılan para, altın ve takı benzeri eşyalar olarak kabul edilmektedir. Yargıtay’ın ziynet eşyasının kime ait olduğu konusunda farklı kararları olmakla birlikte genel görüş kadına ait olduğu yönündedir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde düğünde takılan ziynet eşyasının nasıl paylaşılacağını kararlaştırabilirler. Bu paylaşım detaylı bir şekilde protokole yazılacağı gibi sadece ziynet eşyalarının kalacağı tarafı belirlemekte yeterli olacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet eşyası paylaşımı konusuna değinilmemesi ve feragat edilmemesi halinde taraflar boşanma davası sonrasında  bu konu talepte bulunabilecektir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokollerinde ziynet eşyası konusuna yer verilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmalar Mal Rejiminin Tasfiyesi Ve Mal Paylaşımı

Açılan çekişmeli boşanma davaları sonrasında taraflar evlilik birliği içerisinde alınan menkul ve gayrimenkullerin paylaşımını isteyebileceklerdir. Bu davalarda yargılama, boşanma davasının kesinleşmesini beklemektedir. Ancak taraflar boşanma davası sürecinde mal kaçırılmasını engellemek amacıyla mal rejiminin tasfiyesini ve üzerlerine tedbir konulmasını talep etmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolleri tarafların iradelerine göre şekillenmektedir. Bu nedenle protokol içerisinde mal rejiminin tasfiyesi talebi bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Protokolde mal rejimi konusu bulunması halinde paylaşılacak malların detaylı bir şekilde açıklanması ve paylaşma ölçütü açıklanmalıdır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımından bahsedilmemesi ve feragat edilmemesi halinde ilerde bu konuda taraflar dava açabilecektir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Talep Edilmeyen Haklardan Feragat

Anlaşmalı Boşanma davalarında yapılan en büyük hata tarafların birbirinden talep etmediği isteklerinin protokole yazılarak feragat edilmemesidir. Anlaşmalı boşanma davası sonrasında feragat edilmeyen talepler nedeniyle dava açılabilecektir. Bu nedenlerle protokolün hazırlanması sırasında avukata danışmanız en doğru seçim olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Kısıtlama Sebepleri

Anlaşmalı boşanmalarda bazı kısıtlama sebepleri vardır, bunlar;

 • Akıl hastalıkları,
 • Savurganlık,
 • Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılıkları,
 • Kötü yaşama tarzı,
 • Özgürlüğü bağlayıcı cezadır.

Eğer kişinin akıl sağlığı bozukluğu bulunuyor ise Medeni Kanun uyarınca işlerin idaresi, bakım ve koruma, başkasının güvenliğini tehlikeye sokma gibi durumları bulunan kişi vesayet altına alınır.

Kişinin madde bağımlılığı, uyuşturucu, alkol kullanımı, savurganlık ya da mal varlığını kötüye kullanımı gibi durumları bulunuyorsa ailesini tehlikeye sokacak ve aileye yoksulluğa düşürme tehlikesi bulunduğundan dolayı ergin vesayet altına alınır.

Kişi bir yıldan uzun süreyle özgürlüğü bağlayıcı ceza almışsa kişi vesayet makamına bildirilerek mahkuma vasi atanması sağlanır. Ergin kişilerin kendi isteği ile bakıma ihtiyacı olması durumunda kendisine vasi atanmasını talep edebilir.

Boşanmanın çocuklara ilişkin sonuçları hakkında başka düzenlemeler de bulunmaktadır. Kişiler evli oldukları süreç içerisinde kredi çekmişler ise taraflardan biri borcu üstlenebilir. Kişinin borcu üstlendiği hüküm altına alınmış olmalıdır.

Eşler boşandıktan sonra kadın eşinin soyadını kullanmak isteyebilir. Kişiler anlaşma protokolüne bunu yazmalıdır.

Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünü eşlerin imzalayıp saklamaları gerekir. Protokol hazırlandıktan sonra Aile Mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Daha sonra kişiler bütün hususlarda anlaştıysa anlaşmalı olarak boşanma sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü yani anlaşmalı boşanma sözleşmesi Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesince düzenlemiştir. Öncelik hazırlanacak protokolün anlaşılır ve ne net olmasıdır. Protokolün amacı kişilerin mali ya da çocuklara ilişkin uzlaşmaların belirlenmesidir.

Bu mali sonuçlar; maddi tazminat, nafaka, manevi tazminat, yoksulluk nafakası, ev eşyaları, paylaşımlardır. Protokolde anlaşmanın sağlanmış olması esastır. Anlaşmalı boşanmalarda tarafların maddi ve manevi her konuda anlaşmış olması gerekmektedir. Tek bir hususta dahi anlaşmamış çiftlerin anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Kişilerin birbirinden talep ettikleri hususların bu protokolde açık ve anlaşılır bir şekilde yazmaları gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, hakim karşısında sözlü olarak okunur ve taraflara her maddeyi kabul edip etmedikleri sorulur. Hakim duruşma sırasında gerekli görürse maddeler üzerinde değişiklikler yapabilir. Çocukların ve tarafların menfaatleri göz önünde bulundurulur. Eğer taraflar hakimin yaptığı değişiklikleri onaylar ise ancak o zaman anlaşma boşanma işlemi gerçekleştirilir. Hakimin yaptığı değişikliklerin kabul edilmemesi durumda boşanma davası artık çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Genel olarak protokolde bulunması gereken hususlar şunlardır;

 • Nafaka:nafakanın türü, miktarı, hangi tarafın nafakayı ödeyeceği kesin ve net bir şekilde belirtilmesi gereklidir.
 • Tazminat:tazminatın türü, tazminatı kimin ödeyeceği, tazminat miktarı kesin ve net bir şekilde belirtilmesi gerekir.
 • Velayet:kaç çocuk olduğu, çocukların isim ve doğum tarihleri, çocukların kimde kalacağı, görüş günleri, yeri, çocuğun masraflarını kimin karşılayacağının kesin ve net bir şekilde belirtilmesi ve tarafların anlaşmış olması gerekir.
 • Mal paylaşımı:taşınır ve taşınmaz malların, ev eşyalarının belirtilmesi, malların paylaşımı kesin ve net bir şekilde belirtilmesi gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlayacak eşlerin anlaşmalı boşanma şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir ve anlaşmalı boşanma davasına katılabilmek için bütün hususlarda anlaşmış olmaları gerekir. Bu gereklilikler şunlardır:

 • Kişilerin evliliklerin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Eğer eşler 1 yıldan kısa bir süreyle evlilik yaşadıysa açılacak boşanma davası türü çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında 1 yılı aşkın süreyle evliliğin devamının istenmesinin sebebi tarafların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamaktır. Henüz birbirlerini tam olarak tanımayan çiftlerin boşanmalarını önlemek amacıyla böyle bir madde konulmuştur. (Eğer 1 yıl süreyi aşmamış evliliklerde daha öncesinden açılmış çekişmeli bir boşanma davası bulunuyor ise, 1 yıl süre dolduğunda anlaşmalı boşanması davasına geri dönüşü yoktur. Tarafların ancak tekrar anlaşmalı boşanma davası açmaları gerekir.)
 • Eşlerin ikisinin de dinlenmesi gerekir. Eşlerin ikisinin de duruşma sırasında hakim karşısında bulunmaları gerekir. Hakim duruşmada her iki tarafı da dinler ve protokolde anlaşma sağlanan bütün hususları kabul edip etmediğiniz sorar. Protokolde yazan hususların kendi özgür iradesiyle yazılıp yazılmadığını anlamak için ve bazı maddelerin hak ihlali doğurmasının önüne geçmek için yapılan bir uygulamadır.
 • Eğer eşlerden bir tanesi başvuruda bulunduysa, duruşmada diğer eşin de anlaşmalı boşanmaisteğinin olduğunu belirtmesi gerekir. Eşlerden biri anlaşmalı boşanma davası açtıysa, diğer eşin de açılan davayı kabul etmesi gerekir. Eşlerden biri açılan davayı kabul etmez ise dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür.
 • Eşlerin boşanma talepleri kendi istekleriyle verdiğini ve baskı altında kalmadan karar verdiklerini, hakim üzerinde kanaat oluşması gerekir.
 • Anlaşmalı boşanmalarda çocuğun velayeti hakkında kararın da anlaşmalı olması gerekir. Hakim tarafların ve çocuğun menfaatleri adına gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazılırken öncelikle en üste taraflardan birinin ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu ya da eşlerin son 6 ay içerisinde birlikte yaşadıkları evin ikamet adresinin kayıtlı olduğu yerdeki aile mahkemesinin ismi yazılır.

Örneğin; İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE.

 • Aile mahkemesinin ismini büyük harflerle yazmanız gereklidir. Daha sonra davacı adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılır. Yazacağınız bilgileri alt alta olacak şekilde sıralayabilirsiniz. Yazdığınız bilgileri sola dayalı olacak şekilde dilekçenizi hazırlamanız gerekir.
 • Bir alt kısma davacı kişinin kayıtlı bulunduğu ev adresi yazılır. Daha sonra davalı eşin bilgilerine geçilir. Davalı eşin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılır ve altına da davalı tarafın adresi yazılır.
 • Daha sonra alt satıra geçilir ve dava konusu yazılır. Dava konusu kısmına evliliğin anlaşmalı bir şekilde sona erdirilmesi talebi yazabilirsiniz. Daha sonra da açıklama kısmına geçebilirsiniz. Tarafların evlendikleri tarih, eğer çocuk var ise hangi tarihte doğduğunu yazmanız gereklidir. Eğer kişilerin müşterek çocukları bulunmuyor ise bunu da belirtmek gerekir. Açıklama kısmına evliliği bitirme nedeninizi yazabilirsiniz.

Örneğin; Taraflar arasında şiddetli geçimsizlik tarafların evliliklerini zora sokacak düzeye ulaşmıştır. Bu sebeple de tarafların evliliklerinin sürdürülmesi imkansız bir durumda olduğundan anlaşmalı boşanma kararı almış bulunmaktalar. Ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolünün kabul edilmesi ile boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Açıklamalar yapıldıktan sonra hukuki nedenler yazılır, deliller kısmına kişilerin ayrı yaşadığını belirten nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü. Son olarak da sonuç ve istem kısmına geçilir. Sonuç ve istem kısmına; yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak davanın kabul edilmesini, iki tarafında anlaşmalı boşanma isteğini kabul ettiğinin dikkate alınarak boşanmamıza karar verilmesini, müşterek çocuk varsa velayeti için gerekli belge ve evrakların ekte sunulduğunu kararın bu yönde verilmesini talep ederim şeklinde yazabilirsiniz.

En alt kısma tarih yazılır davacı adı ve soyadını yazarak imzasını atması gereklidir. Dilekçeyi hazırlarken taraflar boşanma nedenlerini açıklamak zorunda değildir. Çekişmeli boşanma dava dilekçelerinde tarafların boşanma taleplerinin nedenler ve deliller oldukça önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167.maddesi şöyledir; Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Bu sebeple kişi ikametgâh adresini değiştirmiş olsa bile Türk Medeni Kanunu’nun maddesine göre ikametgah adresinin bulunduğu aile mahkemesine ya da son 6 aydan beri eşiyle oturmuş olduğu yerdeki Aile mahkemesinde dava açabilir.

Öncelikle anlaşmalı boşanma dilekçesi doğru ve hatasız bir şekilde yazılır. Hazırlanan dilekçe eşlerin son 6 ay içerisinde beraber oturdukları aile mahkemesine ya da eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemesine hitaben yazılması gerekir. Daha sonra hazırladığınız bu dilekçeyi aile mahkemesine vermeniz şarttır. Eğer Aile Mahkemesi bulunmayan bir yerde ikamet ediyorsanız boşanma davasını Asliye Hukuk Mahkemelerinde açabilir, anlaşmalı boşanma dilekçesini buraya verebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçilir mi? Kişiler duruşmaya çıkmış ve hakim boşanmalarına karar vermiş olsa dahi kişiler hemen boşanmış sayılmazlar. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde mahkeme tarafında gerekçeli boşanma taraflara tebliğ edilir. Karar tebliğ edilmeden önce hakim boşanma kararı vermiş olsa dahi henüz boşanma gerçekleşmediğinden dolayı, taraflardan biri boşanmaktan vazgeçebilir. Taraflardan birinin boşanma durumundan vazgeçmesi için herhangi bir gerekçe bildirmesine gerek yoktur.

Boşanmak istediğini daha önce belirtmiş olmasına ve protokol altında imzası bulunmasına rağmen kişi boşanma talebinden vazgeçebilir. Taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi durumunda, diğer taraf halen boşanmayı istiyorsa, dava, çekişmeli boşanma davası haline dönüşecektir. Bu durumda ise boşanma talebinde bulunan kişinin boşanmak isteme nedenlerine ve delillere ihtiyaç duyulur. Kişilere çekişmeli dava başlaması durumunda delillerin hazırlanması için süre verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamadan önce, anlaşmalı boşanma davası gerekliliklerini taşıyor olmanız gerekir. Örneğin; 1 yılı aşmış olan evli kişiler anlaşmalı boşanma dilekçesi yazabilirler. Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazılırken avukat görüşlerinden faydalanmanız oldukça önemlidir. Çünkü dilekçe hazırlanırken hukuki terimler kullanmanız gerekir. Bu sebeple de avukat görüşünden yararlanmanız sizin faydanıza olacaktır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak için öncelikle iki tarafın da tebligat adreslerini belirtmeleri gerekir. Belirttiğiniz tebligat adreslerinin doğru olmasına özen göstermelisiniz. Hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesinde tarafların adının, soyadının ve T.C. kimlik numaralarının bulunması zorunludur. Eğer anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak istiyorsanız dilekçede anlaşmalı boşanma olduğunu belirtmelisiniz.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırladıktan sonra iki eş de dilekçeyi imzalar. Taraflardan bir tanesinin de bu dilekçeyi imzalaması yeterlidir. Çekişmeli boşanma dilekçelerinde boşanma sebepleri, evliliğin bitmesi için gerekli sebepler belirtilir. İki tarafından birbirinden talep ettikleri tazminat, çocuk, nafaka var ise bu gibi hususlarda da anlaşmaya varmaları gerekir. Eğer tarafların müşterek çocukları var ise ya da anlaşmalı boşanma olduğunu dilekçede belirtmeniz gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir

Anlaşmalı boşanma sürecinde öncelikle kişilerin anlaşmalı boşanma kararı vermiş olmaları gerekir. Taraflardan biri boşanmak istemiyorsa bu çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası süreci ve anlaşmalı boşanma davası süreci birbirinden farklı seyreder. Taraflar anlaşmalı boşanma kararı verdiler ise anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Protokolde kişilerin müşterek çocukları bulunuyor ise velayet ile ilgile verdikleri kararlar, nafaka ve tazminat, ev eşyalarının paylaşımı gibi konular anlaşılarak protokolde düzenlenir.

 • Anlaşmalı olarak hazırlanan protokol taraflar tarafından imzalanır. İki tarafın da bu protokolü imzalaması oldukça önemlidir. Taraflardan biri protokolü imzalamaz ise protokol geçersiz sayılır ve anlaşmalı boşanma olmaz. Protokol imzalandıktan sonra anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanır.
 • Dilekçede tarafların anlaşmalı boşanma istediklerini belirtmeleri gerekir. Hazırlanacak dilekçeyi taraflardan bir tanesi hazırlayabilir. Protokol ve dava dilekçesi hazırlandıktan sonra boşanma davası açılır. Dilekçeyi ikametgâh adresinin bulunduğu aile mahkemesine hitaben yazmanız gerekir. Taraflardan herhangi birinin ikametgah adresinin kayıtlı olduğu yere hitaben yazabilirsiniz.
 • Protokol ve dava dilekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra duruşma günü talep edilir. Duruşma günü belirlendiğinde taraflar duruşma günü mahkemeye gider. Tarafların ikisinin de duruşmada olmaları gerekir. Hakim tarafların gerçekten anlaşmalı olarak boşanma talebinin bulunduğuna kanaat getirmek için iki tarafla da görüşmek ister.
 • Taraflardan biri anlaşmalı boşanmayı kabul etmezse dava ertelenir. Eğer iki tarafta anlaşmalı boşanmayı kabul etmiş ise taraflar boşanma iradelerini açıklar ve protokolde imzalarını ikrar ederler. Daha sonra hakim tarafından anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilir. Gerekçeli olarak karar yazılır ve karar tebliğ alınır. Son olarak da kararın kesinleşmesi yapılır ve nüfus müdürlüğüne karar gönderilir. Anlaşmalı olarak boşanan kişiler daha sonra kimliklerini nüfus müdürlüklerinden değiştirebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve  Harcı Ne Kadar

Anlaşmalı boşanma kararı alan kişiler boşanma süreci başladıktan sonra birtakım masrafları olacaktır. Boşanma davası harçları çok sorulan sorular arasındadır. Boşanma davaları fiyatlandırılırken anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası fiyatları farklılık gösterir. Boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası masrafları kişilerin bulundukları konuma göre değişiklik gösterir.

Boşanma davası masrafla büyük şehirlerde küçük şehirlere oranla daha fazladır. Örneğin, Ankara Barosunun 2019 için belirlediği anlaşmalı boşanma ücreti 8030 TL’dir. Fakat Konya Barosunun anlaşmalı boşanmalar için belirlediği tutar 5000 TL’dir. Bu ücretler her yıl artış göstermektedir. Boşanma davaları için her ilin kendi alt limit fiyatlaması yoktur. Her ilin barosunun fiyatlandırma miktarı farklı olduğundan güncel fiyatları yaşadığının ildeki baronun web sitesinden öğrenmeniz gerekir.  Dava süreci uzadıkça masraflar artacaktır. Bu sebeple boşanmanın anlaşmalı olması masrafları azaltacaktır. Anlaşmalı boşanma davası yapacak kişiler hızlı sonuçlar alabilmek adına ve menfaatlerinin daha iyi korunması için uzman avukatlardan yardım almaları gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

 • Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bu hususları göz önünde bulundurarak dava dilekçesi hazırlamanız gerekir. Eğer anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak için gereklilikleri taşımıyorsanız, anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayamazsınız.
 • Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken avukattan yardım alınması gerekir. Dilekçede hukuki terimler kullanılacağından dolayı avukat tavsiyesi almanız oldukça önemlidir. Dava dilekçesi hazırlarken dilekçeye yazılan bilgilerin doğru olması gerekir ve en önemlisi taraflardan ikisinin de anlaşmalı olarak boşanmayı istemesi gerekir.
 • Eğer taraflardan bir tanesi boşanmak istemiyorsa hâkim boşanma kararı vermez. Bu sebeple anlaşmalı boşanmaya iki tarafında rızası olması önemlidir. Çünkü hakim kanaati önemlidir. Ve eğer hakim duruşma sırasında taraflardan birinin anlaşmalı boşanma isteğinin olmadığını düşünürse anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Bu sebeple de duruşmada iki tarafın da bulunması gerekir.
 • Anlaşmalı boşanmalarda dilekçeyi tek kişi hazırlayabilir. İki tarafın da imzası olması gerekmez ama duruşmada iki tarafın da bulunması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma

Eşlerin, boşanırken her hususta anlaşmaları sağlanarak beyanlarını mahkemeye sundukları boşanma anlaşmalı boşanmadır. Tarafların anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmeleri için tarafların her konuda uzlaşmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma davası çekişmeli boşanma davası olacaktır. Çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası arasında farklılıklar vardır. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar boşanma nedenlerini dilekçede belirtmek zorundadır ve delil sunulması önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında delil sunulmasına gerek yoktur. Tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtmeleri yeterlidir. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı sonuçlar. Kişiler birbirlerinden maddi manevi taleplerde bulunabilirler. Burada önemli nokta kişilerin anlaşmış olmasıdır. Çekişmeli boşanma davaları 1-2 yıl sürer fakat anlaşmalı boşanma davaları 1-1,5 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanan bir davadır. Anlaşmalı boşanma davası sırasında, kişiler arasında anlaşmazlık olduğu takdirde dava, çekişmeli boşanma davası olacaktır ve sürenin uzaması mümkündür. Kişilerin anlaşmada bulunduklarını kanıtlamak adına, uzlaştıkları konular hakkında protokol hazırlanır ve taraflar tarafından imzalanır.

Dilekçe ve protokol hazırlandıktan sonra duruşma tarihi belirlenir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde kişilerin hazır bulunmaları gerekmektedir. Hakim tarafları dinleyerek boşanma kararı verir. Fakat hakimin boşanma kararı vermesi ile taraflar boşanmaz. Duruşma gerçekleştikten sonra 15-20 gün içerisinde mahkeme, kararın hukuki gerekçelerine dayanarak, gerekçeli bir karar hazırlar.

Boşanma kararının kesinleşmiş olması için gerekçeli kararın kişilere tebliğ edilmesi gereklidir. Daha sonra kişilerin bu karara itiraz etmemeleri gerekir. Kişiler boşandıktan sonra birbirlerinden maddi ve manevi taleplerde bulunamazlar. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra nafaka talebinde bulunması mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

 • Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için kişinin nüfus cüzdanının olması gereklidir.
 • Noterden hazırlatılan fotoğraflı anlaşmalı boşanma için düzenlenmiş avukat vekaletnamesi gereklidir.
 • Çiftlerin üzerinde bulunan tapuların araç ruhsatlarının, kira kontratı ya da tapunun, banka hesap dökümlerinin, maaş bordrolarının bulunması gereklidir. Kişilerin mal varlıklarıyla ilgili bilgilerin protokolde belirtilmesi gerekir.
 • Anlaşmalı boşanma yapabilmek için anlaşmalı boşanma sözleşmeni tarafların imzalaması ve kişilerce saklanması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişinin ayrıca bir anlaşmalı boşanma dilekçesiyazması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Zorunluluğu

Anlaşmalı boşanmak isteyen kişilerin hukuki yardım almalarına gerek görülmemiştir. Fakat bu süreçte avukat desteği almak oldukça önemlidir. Bu süreçte yapılan hatalar davanın istenmeyen bir şekilde sonuçlanmasına yol açabilir. Yapılan hatalar geri alınamayacak boyutta olabilir. Ayrıca, dava sürecinde hazırlanan protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken avukat desteği almak oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanmalarda avukattan yardım alma zorunluluğu olamamasına rağmen tarafların menfaatlerini korumak için avukattan hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanmak için avukattan destek almak istiyorsanız avukattan randevu alıp evraklarınızla birlikte götürmeniz gerekir. Boşanmak isteyen taraflar ayrı ayrı avukat tutabilirler. Avukat anlaşmalı boşanma sürecinde size yardımcı olacaktır. İşinde uzman bir avukat sorunlarınızı hızla çözüme kavuşturacaktır.

Yorumlar kapatıldı.